سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ
Posted By :Date :مدیر وبسایت | ۰۶-۲۷-۱۳۹۵
اگر یک سازمان بزرگ ICT هستید که بازارهای اینترنت اشیاء را هدف گرفته‌اید یا به راهکارهای نوآورانه اینترنت اشیاء نیاز دارید، از آیوتیک ایده‌ها و محصولات نوآورانه متناسب با اهداف خود را با کم‌ترین ریسک و هزینه، به دست آورید.
ادامه
0 Comments
شرکت‌های کوچک و متوسط
Posted By :Date :مدیر وبسایت | ۰۶-۲۷-۱۳۹۵
اگر یک شرکت متوسط و کوچک هستید که طرح‌های نوآورانه مرتبط با بازار اینترنت اشیاء دارید، در آیوتیک به شما کمک خواهیم کرد تا محصول خود را توسعه دهید، سرمایه‌گذار بیابید و بازار هدف را به درستی پیدا کنید.
ادامه
0 Comments
استارت‌آپ‌ها
Posted By :Date :مدیر وبسایت | ۰۶-۲۷-۱۳۹۵
.اگر یک فرد یا تیم با ایده‌های نوآوارانه در اینترنت اشیاء هستید، در فرآیندهای مربی‌گری، سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهی ما قادر خواهید بود محصول خود را در راستای بازار تعریف کرده، و کسب‌وکار نوپای خود را به‌راه بیاند
ادامه
0 Comments
بهره‌برداران و ارائه‌دهندگان خدمات
Posted By :Date :مدیر وبسایت | ۰۶-۲۷-۱۳۹۵
اگر سازمان شما متولی ارائه خدمات زیرساخت شهری، حمل و نقل، انرژی، منابع آب، بهداشت عمومی، نفت و گاز و صنایع معدنی و ساختمانی است، برای رسیدن به راهکارهای نوآورانه اینترنت اشیاء در جهت افزایش بهره‌وری، بهبود فرآیندها و جلب رضایت مصرف‌کنندگان روی ما حساب کنید.
ادامه
0 Comments