سرمایه‌گذاری متناسب با شما

در آیوتیک هرگز مدل سرمایه‌گذاری هیچ دو تیم، استارت‌آپ، شرکت کوچک یا متوسطی یکسان نخواهد بود. هر پروژه با شرایط خاص خود مقتضیات سرمایه‌گذاری ویژه‌ای دارد و ما آن را برای شما مهیا خواهیم نمود. سرمایه‌گذار(های) شما نیز همواره بر اساس ویژگی‌های اختصاصی شما انتخاب شده و در کنار شما قرار خواهند گرفت.

0 Comments