ثبت نام در دوره شتابدهی مرکز آیوتیک

استارتاپ ها و تیم های صاحب ایده می توانند برای شرکت در دوره شتابدهی مرکز آیوتیک از طریق فرم زیر ثبت نام کنند:

ثبت نام در دوره شتابدهی

فرم فراخوان دوره شتابدهی آیوتیک