همراهان ما

اگر یک شرکت بزرگ فعال در زمینه اینترنت اشیاء هستید، چه به عنوان ارائه‌دهنده راهکار و چه به عنوان سرویس‌دهنده و نیازمند راهکار، با پیوستن به همراهان مرکز نوآوری اینترنت اشیاء، جریان ورودی نوآوری خود را با مدل نوآوری باز گسترش دهید:

مشخصات شرکت