زنجیره ارزش بالغ

با تکیه بر فروم اینترنت اشیاء ایران Iran IoT Forum در آیوتیک شما یک مجموعه کامل از بازیگران بالادستی تا پایین‌دست زنجیره ارزش (Value Cahin) اینترنت اشیاء را در کنار خود دارید.

0 Comments