رتبه جهانی ایران در کارآفرینی نوپا و استارتاپ ها

بر اساس پژوهش‌های میدانی و ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب‌وکارهای نوپای فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات، در یک کسب‌وکار در حال توسعه به طور متوسط هفت نفر متخصص مشغول به کار هستند و تعداد درخور توجهی نیز به‌طور غیرمستقیم در جریان فعالیت آن حضور دارند. … ادامه خواندن رتبه جهانی ایران در کارآفرینی نوپا و استارتاپ ها