استارتاپ ها

استارتاپ‌ها

اگر‌یک‌فرد‌یا‌تیم‌باایده‌‎‌های‌نوآورانه‌اینترنت‌اشیا‌هستید،‌در‌فرایندهای‌مربی‌گری‌،سرمایه گذاری و شتاب‌دهی ما قادر خواهید بود محصول خود را در راستای بازار تعریف کرده، و کسب‌وکار نوپای خود را به‌راه بیاندازند.

شرکت ها و سازمان ها

اگر یک شرکت متوسط و کوچک هستید که طرح‌های نوآورانه مرتبط با بازار اینترنت اشیاء دارید و یا اگر یک سازمان بزرگ ICT هستید که بازارهای اینترنت اشیاء را هدف گرفته‌اید یا به راهکارهای نوآورانه اینترنت اشیاء نیاز دارید، از آیوتیک ایده‌ها و محصولات نوآورانه متناسب با اهداف خود را با کم‌ترین ریسک و هزینه، به دست آورید.

بهره‌برداران و ارائه‌دهندگان خدمات

اگر سازمان شما متولی ارائه خدمات زیرساخت شهری، حمل‌و‌نقل، انرژی، منابع آب، بهداشت عمومی، نفت‌و‌گاز و صنایع معدنی و ساختمانی است، برای رسیدن به راهکارهای نوآورانه اینترنت اشیاء در جهت افزایش بهره‌وری، بهبود فرآیندها و جلب رضایت مصرف‌کنندگان روی ما حساب کنید.

جهت ثبت‌نام کلیک کنید