ثبت نام در آیوتیک

برای ثبت نام در دوره شتابدهی مرکز نوآوری اینترنت اشیاء (آیوتیک) به لینک زیر مراجعه کنید