دوره های در حال ثبت نام

کارگاه آموزشی خانه هوشمند

زمان: پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه

مکان: مرکز نوآوری آیوتیک (آزمایشگاه کاربردی اینترنت اشیاء دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

استاد دوره: اروند طباطبایی

سرفصل ها:

  • معرفی وآشنایی با سخت افزارهای کاربردی خانه هوشمند
  • نگاهی به سناریوهای اجرای خانه هوشمند
  • آشنایی با Node-Red
  • روش نصب و راه اندازی Node-Red
  • اجرای چند پروژه ساده
  • پیاده سازی نورپردازی هوشمند
  • اجرای پروژه امنیت در خانه هوشمند توسط دوربین هوشمند
  • اطلاع از ورود غیرمجاز به ساختمان