لیگ پنجم اینترنت اشیاء کشور

مبتکران، صاحبان ایده های نوآورانه مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء و علاقمندان به ثبت نام در پنچمین لیگ اینترنت اشیاء کشور که در سال ۱۴۰۰ می توانند جهت ثبت نام در این لیگ از طریق لینک زیر اقدام کنند.