تقویم آموزشی آیوتیک

با کلیک بر روی هرقسمت، به صفحه ثبت نام همان دووره هدایت می شوید.

عنوان دوره آموزشی  زمان برگزاری دوره
وبینار:۵Gکسب و کارها را متحول می کند؟ سه شنبه ۳۱ تیرماه
وبینار” کاربرد پروتکل های نرم افزاری و اهمیت آن در کسب و کارهای نوپا “ جمعه ۳مردادماه
وبینار” اینترنت اشیا و فناوری ۵G دوشنبه ۶ مردادماه
دوره” ۵G Towards”